Tot mijn spijt moet ik u berichten dat ik geen nieuwe cliënten meer aanneem. De praktijk zal binnen afzienbare tijd worden gesloten, omdat ik een dienstbetrekking elders heb.

Met vriendelijke groet,

Barend van Giessen, psychotherapeut

voor wie

Voor wie

Je kunt als (jong)volwassene vanaf achttien jaar bij mij terecht voor individuele psychotherapie. Gedurende mijn werk als psychotherapeut heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van depressieve klachten, werkgerelateerde problematiek, traumatische ervaringen en identiteit- en intimiteitsproblemen. Een psychotherapeutisch gesprek duurt altijd drie kwartier. In de praktijk is gebleken dat drie kwartier praten het meest effectief is voor een individueel psychotherapeutisch gesprek.

Als vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut werk ik in de zogenoemde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Zie onder “Praktische informatie” wat dit kan betekenen voor de vergoeding van de psychotherapie. Als blijkt dat je problematiek niet goed binnen de praktijk kan worden behandeld, dan zoeken we samen naar een alternatief.