Tot mijn spijt moet ik u berichten dat ik geen nieuwe cliënten meer aanneem. De praktijk zal binnen afzienbare tijd worden gesloten, omdat ik een dienstbetrekking elders heb.

Met vriendelijke groet,

Barend van Giessen, psychotherapeut

praktische informatie

Praktische informatie

Voor het kennismakingsgesprek heb je geen verwijzing nodig. Pas als je besluit om daadwerkelijk met een psychotherapie te starten, is een verwijzing door je huisarts noodzakelijk. De huisarts wordt wel ‘de poortwachter van de gezondheidszorg’ genoemd. Dat betekent dat de huisarts moet bepalen of je klachten en problemen thuishoren bij de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Als de huisarts je klachten en problemen als licht of matig beoordeelt, zal hij je naar de basis GGZ verwijzen. Deze hulpverleners zijn vaak aan de huisartsenpraktijk verbonden. Als het om complexe problematiek gaat, kan de huisarts naar de gespecialiseerde GGZ verwijzen, zoals naar mijn praktijk. Overigens kan ook de bedrijfsarts of een andere GGZ-instelling verwijzen voor psychotherapie.

Niet alle kosten van de psychotherapie worden vergoed. Hoe dit voor jou ligt, kun je navragen bij je verzekeraar. Verder geldt dat je bij behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ een verplicht eigen risico van € 385 moet betalen.

Het is wettelijk verplicht om voor de psychotherapie een behandelovereenkomst op te stellen, die door jou moet worden ondertekend voor akkoord. In het behandelplan staat onder meer beschreven wat je klachten zijn, waar de behandeling uit bestaat en wat het doel van de behandeling is. Als dat nodig is, kan het behandelplan in overleg met jou gedurende de psychotherapie worden aangepast.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht om bij elke cliënt een kwaliteitsonderzoek te verrichten. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM), waarbij je bij de aanvang en bij de afronding van de psychotherapie gevraagd wordt om een klachtenlijst in te vullen.

Daarnaast is het verplicht om te beschikken over een GGZ Kwaliteitsstatuut, waarin is beschreven hoe de kwaliteit en curatieve zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet zijn geregeld. De zorgaanbieder laat hiermee zien hoe gepaste zorg wordt bevorderd. Je kunt het GGZ Kwaliteitsstatuut hier inzien.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent een versterking en uitbreiding van privacyrechten, ook voor cliënten in mijn praktijk. Je treft hier mijn privacyverklaring en hier het schematisch overzicht van mijn registerplicht als zelfstandig gevestigd psychotherapeut.

Als je klachten hebt over de behandeling of bejegening, dan is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken, zodat we tot een oplossing kunnen komen. Het kan echter voorkomen dat je het gevoel hebt dat je klacht niet goed wordt afgehandeld. In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het daarom mogelijk om bij een onafhankelijke geschillencommissie een klacht neer te leggen. Dit kun je doen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), zie de link op mijn website.

De continuïteit van de psychotherapie is belangrijk, maar het kan natuurlijk voorkomen dat ik door onvoorziene omstandigheden gedurende langere tijd afwezig ben. In dat geval zal je door een collega psychotherapeut worden gebeld om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Mijn twee waarnemers zijn Marie-José van Lieshout en Maartje Lindeman-Maas. Voor wat betreft de vakanties ben ik in principe altijd bereikbaar. In beginsel heb ik vakantie tijdens de schoolvakanties in de regio Midden Nederland.

De kosten van de psychotherapie worden berekend op basis van een zogenoemde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een DBC is een code, waarin de diagnose en behandeling worden vastgelegd en elke zorgverlener is wettelijk verplicht deze systematiek te volgen. De psychotherapeut krijgt op basis van de intake en behandeling deze code verstrekt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor elke code een vergoeding toegekend, die wordt uitgedrukt in het aantal minuten dat de behandeling duurt. Dit wordt na een jaar of na de beëindiging van de behandeling vastgesteld. De declaratie wordt rechtstreeks bij je verzekeraar ingediend. Voor het deel dat je eventueel zelf moet bijdragen, ontvang je een aparte factuur. Voor zelfbetalende cliënten is het tarief € 90,- per sessie.